Bevordering van dierenwelzijn

 

Global Animal Welfare heeft tot doel het bevorderen van welzijn van wilde dieren in opvangcentra. Dit doet zij door het geven van advies en trainen van personeel in het verlenen van optimale zorg en, indien mogelijk, succesvol uitzetten in het wild.

doneren

 

U kunt ook een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27TRIO0788771833 t.n.v. Global Animal Welfare, o.v.v. Gift​

Global Animal Welfare is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U mag eenmalige giften en periodieke giften in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. U kunt meer informatie vinden op de website van de belastingdienst

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften moet u dit vastleggen in een overeenkomst. Een standaard overeenkomst van de belastingdienst vindt u hier

DIEREN GEHOLPEN

PERSONEEL OPGELEID

Workshop

BEZOCHTE OPVANGCENTRA